חברות הפורטפוליו שלנו

שם החברה
ויסייטס פתרונות בע"מ
Viisights Solutions Ltd
תחום הפעילות
פיתוח טכנולוגיה לניתוח אוטונומי של תכני וידיאו חיים, המוזרמים בזמן אמת, לזיהוי אירועים חריגים

סכום ההשקעה: $3.5M
שווי לפני כסף: $36M
שיעור ההחזקה המשוער: $13.83M
(מהון המניות המוקצה)
שם החברה
.Nanolock Security Inc
תחום הפעילות

פיתוח טכנולוגיה להגנה על רכיבי קצה מחוברים החשופים הן למתקפות סייבר
דרך הרשת והן בגישה פיזית

סכום ההשקעה: $3M
שווי לפני כסף: $25M
שיעור ההחזקה המשוער: $9.86M
(מהון המניות המוקצה)
שם החברה
איי אקס - דאן בע"מ IXDen LTD
תחום הפעילות

פיתוח טכנולוגיה המספקת פתרונות ניטור מידע וזיהוי מוקדם של כשלים או איומי אבטחה בחיישנים ובקרים הפועלים באמצעות IoT

סכום ההשקעה: $2.8M
שווי לפני כסף: $11M
שיעור ההחזקה המשוער: $19.3M
(מהון המניות המוקצה)