EMERGING TECHNOLOGIES FOR an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited an energetic a brighter a smarter  an innovative  a prosperous a vivid a spirited FUTURE

HIVE2040 הינה שותפות מחקר ופיתוח
הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב

hand-shake (1)

אנו עושים שימוש בכישורי היזמות של חברי הצוות וברשת מגוונת של קשרים ומשאבים, יחד עם ניסיון, תהליכי ולידציה וגישה לממשלות ותאגידים ברחבי העולם, ביכולתנו לגרום להתפתחות מהירה של סטארטאפים.

ICON1

השותפות הוקמה על ידי קבוצת אבנון, בשיתוף פעולה עם גופים פיננסיים ואסטרטגיים מהמובילים בישראל, מנהלים מנוסים, יזמים ומומחים עם עבר ביצועי מוכח בתחומי פיתוח עסקי וקידום טכנולוגי.

Icon5

לצוות השותפות ניסיון רב בהובלת חברות והשבחתן,
לצד היסטוריה נרחבת של השקעות בהיקפים גדולים והובלת מיזוגים, רכישות והנפקות.

יתרונות

לסטארטאפים

יתרונות

למשקיעים

כתבו עלינו