חי יחזקאל

  • הצטרף לקבוצת אבנון ב 2017 סמנכ"ל כספים בחברת NOX Group בע"מ, בקר כספים בחברת ההיי-טק פרדיגם גיאופיזיקה בע"מ ובכיר בצוות הביקורת במשרד רואי החשבון Ernst & Young
  • תואר ראשון במנהל עסקים במגמת חשבונאות
  • תואר שני במנהל עסקים במגמת מימון ושוקי הון